רכישת השכלה גבוהה בגבולות הפדרציה הרוסית

אזרחי מדינות זרות ואנשים חסרי אזרחות בעלי זכות לקבל השכלה בגבולות הפדרציה הרוסית. מי שנרשם לתוכנית רשאי לקבל השכלה מקצועית או גבוהה ובנוסף ישנה אפשרות לקבלת השכלה מקצועית נוספת מעבר לתואר. ניתן ללמוד דרך מלגה הניתנת ע"י הממשלה. פרטים נוספים באתר  

http://russia.study/en