יצוא החינוך הרוסי

המרכז לתרבות הרוסית מוביל עשייה שיטטית וממוקדת שמטרתה לייצא את החינוך הרוסי ולקדם את המעמד שלו במרחב החינוכי ברחבי העולם. ישנו שיתוף פעולה תמידי בין המרכז למוסדות לחינוך רוסי בשלושת התחומים הבאים: ייעוץ מקצועי, העברת מידע ועזרה לוגיסטית עבור הפרוייקטים הבינלאומיים

אוניברסיטאות רוסיות מעבירות "ימים פתוחים" בשטח המרכז לתרבות הרוסית. בימים אלו מגוייסים אזרחים המעוניינים ללמוד ברוסיה באחת מהתוכניות המוצעות וזאת במסגרת מילגה הניתנת ע"י הפדרציה הרוסית או על בסיס חוזה הנחתם מראש