יום רוסיה - 12 ביוני – חג מרכזי ברוסיה המסמל את תחילתה של ההיסטוריה המודרנית של המדינה ואת הפדרציה הרוסית כולה.