חיזוק המעמד של השפה הרוסית בחו"ל

אחד הכלים המרכזיים לשימור ושיפור היחסים של רוסיה עם ארצות אחרות הינו חיזוק מעמדה של השפה הרוסית בחו"ל.

השפה הרוסית נמצאת במקום ה-6 מבין השפות המדוברות בעולם ובמקום ה-8 לפי שטח. בנוסף, השפה הרוסית נמצאת במקום השני בשימוש באינטרנט. כמו כן, השפה הרוסית תופסת מקום מכובד כשפה רביעית שממנה תורגמו ספרים וכשפה שביעית שאליה תורדמו ספרים משפות שונות.

השפה הרוסית הינה אחת מבין השפות הרשמיות באום ובארגונים בינלאומיים נוספים. רבים לומדים את השפה על מנת לעבור לרוסיה לצורכי לימודים אקדמאיים או עבודה ובנוסף ידיעת רוסית מאפשרת ליצור קשרים עסקיים עם קולגות מברית המועצות לשעבר ולבנות עסקים בחו"ל..

דף בעבודה