ביוני 2011 נשיא הפדרציה הרוסית חתם על פקודה על פיה יום השפה הרוסית יוקדש לשימור ופיתוח השפה בחול, קיבוע מעמדה כשפה בינלאומית והפיכתה לחלק אינטגרלי מהמורשת התרבותית והרוחנית של העולם. המרכז לתרבות הרוסית מקיים מידי שנה פעילויות חינוכיות ותרבותיות אשר מטרתן לעלות את המעמד של השפה הרוסית בארץ