במרכז לתרבות הרוסית מתקיימים קורסים ללימוד השפה הרוסית, למבוגרים ולילדים

:במרכז לתרבות הרוסית מתקיימים קורסים ללימוד השפה הרוסית, למבוגרים ולילדים
   השפה רוסית כשפה זרה למבוגרים
    :קורסים יעודים ללימוד השפה לצורך מקצוע:
    רוסית עסקית
  רוסית לעובדים בחברות ממשלתיות
  רוסית לעובדים במקצועות הרפואה
 רוסית לשגרירים
   לימודי השפה הרוסית לילדים בגילאי 3 עד 14
  קורסי הכנה לבגרות ברוסית 
   קורסים אישיים לאלו הרוצים לשפר את רמת השליטה בשפה הרוסית