דיפלומטיה ציבורית

.דיפלומטיה עממית – עשייה משותפת של ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים שמטרתה להרחיב את היחסים הבינלאומיים של המדינה

אחת מהמטרות של הארגונים הרוסיים ברחבי העולם היא ליצור אינטרקציה פרודוקטיבית בין יסודות לא-ממשלתיים שונים, עמותות ואיגודים שונים.