הפרויקט יסייע בשימור הזיכרון ההיסטורי של ארצם ואזרחים זרים, ובמיוחד בני נוער, לניגוד בניסיונות לזייף את משימת השחרור של הצבא האדום