נציגויות ברחבי העולם

המנגנון המרכזי

נציגויות זרות

במדינות חבר העמים, אבחזיה ודרום אוסטיה

אסיה

אירופה

אמריקה

אפריקה