בתל-אביב התקיים הקונגרס של מדענים צעירים הלומדים על רוסיה ומזרח אירופה

בתל אביב התקיים כנס של מדענים צעירים הלומדים על רוסיה ומזרח אירופה

הקונגרס סיכם את תוצאות הביניים של פעילות השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית לחקר רוסיה ומזרח אירופה (IMAP), הכוללת את אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת בן גוריון